cinema-habits-by-streaming-entryUndersøkelser viser at nordmenn er glade i å gå på kino. Litt over to tredjedeler av nordmenn har vært på kino i løpet av det siste året, og de fleste går mellom tre og fem ganger i året.

Med piratkopiering og strømmetjenester har mange fryktet at det vil gå utover besøkstallene i kinosalene, man vet at halvparten av film som ses, nå ses gjennom nettløsninger. Likevel ser man at besøkstallene ved norske kinoer har holdt seg stabile de siste tretti årene, og at strømmingen og kopiering heller går utover kjøpstallene av fysiske produkter enn kinobesøkene. Det virker som at kinoens største konkurrent er den samme som det har vært tidligere, nemlig folks økonomi og «tiltaket» det kan være å dra på kinoen, ut av huset til bestemte klokkeslett.

Kinogåere i Norge oppgir at de aller helst ser film på kino, både fordi man får en helt annen opplevelse, med bedre lyd og bilde, og fordi det kan kombineres med at man som gruppe kan gjøre noe sosialt sammen. Ytterligere svarer mange at filmen de ønsker å se egner seg best på kino, for eksempel gjennom at effekter filmen best kommer fram på stor skjerm med massiv lyd, eller at man ønsker å se den i 3D.

Man ser også at nordmenn i alle aldre går på kino, og da aller mest de voksne i 30-40-årene. Minst på kino går de aller minste, som jo lett kan forklares med at de ikke nødvendigvis har konsentrasjonen og tålmodigheten det krever å sitte gjennom en hel film. Man ser at de forskjellige aldersgruppenes begrunnelse for å gå på kino, framfor andre alternativer, varierer veldig. De yngre oppgir gjerne at de ønsker å gjøre noe sosialt med venner samtidig som de får en bra filmopplevelse, mens de eldre gjerne fokuserer mer på at det er en film de ønsker å se.